EU PROJEKT


Naziv projekta


Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Mrak World d.o.o. Pazin kroz poboljšanje IKT-a


Kratki opis projekta


Projektom se želi povećati konkurentnost i učinkovitost tvrtke Mrak Word kroz poboljšanje IKT-a. Nabavkom nove IKT opreme stvaraju se uvjeti za brži rast i razvoj tvrtke, povećanje prihoda te povećanje broja zaposlenih. Proširuje se pristup i način komunikacija sa ciljanim skupinama, brže se dolazi do rješenja za kupce jer nova IKT oprema omogućava brži i kvalitetniji rad usmjeren na složena rješenja. Poboljšanjem IKT-a pružaju se puno veće mogućnosti neposrednog kontakta sa investitorima, kao i kvalitetnija izrada projektnih rješenja. U konačnici to znači povećanje prihoda i zadovoljstvo klijenata, te se jačanjem konkurentnosti stvaraju uvjeti da se tvrtka može sadržajnije boriti na zahtjevnom tržištu cijele Hrvatske ali i Europe.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta


Ulaganjem u ovaj projekt tvrtka Mrak World d.o.o. Pazin želi kvalitetnije pripremiti i brže realizirati izradu kvalitetnih rješenja vezano uz radove u pripremi i montaži u sektoru video nadzora, protuprovale i automatike. U ovaj projekt vrijedi ulagati sredstva EU budući da se tim projektom ispunjavaju ciljevi iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." odnosno poboljšava se rast i razvoj tvrtke Mrak World d.o.o. Pazin na domaćem i stranom tržištu te povećava regionalna konkurentnost i brži gospodarski rast tvrtke. Obzirom da tvrtka Mrak World d.o.o. neprestano ulaže velike iznose u specifične alate i konstantnu edukaciju djelatnika, tvrtka nema financijskih kapaciteta da samostalno odradi ovako značajan projekt u obimu i na način kako je to predviđeno ovim projektom, te bez pomoći iz sredstava EU tvrtka sasvim sigurno ne bi se upustila. Samim time što bi realizacijom ovoga projekta uz pomoć sredstava EU tvrtka poboljšala svoj položaj na tržištu, postala vidljivija i interaktivnija sa investitorima, Mrak World d.o.o. vidi ovaj projekt kao mogućnost daljnjeg rasta i razvoja, povećanja konkurentnosti na domaćem i posebno inozemnom tržištu, povećanja prihoda i zaposlenosti, te razvoj informacijskih tehnologija u RH.


Ukupnu vrijednost projekta


133.000,00 HRK


Iznos koji sufinancira EU


86.450,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta (od - do)


01.12.2019. - 01.02.2021.


Kontakt osoba za više informacija


Marijan Mrak, tel: +385 52 220022


www.strukturnifondovi.hr